HKZ Zorg & Zekerheid
Vitaal Katwijk

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die klachten hebben bij hun werk. Daarbij kan het zijn dat de oorzaak in het werk is gelegen, het kan ook zo zijn dat de klachten een andere oorzaak hebben, maar dat iemand hierdoor in zijn werk belemmerd wordt.
Arbeidsfysiotherapeuten kunnen werken bij een ARBO dienst, bij een groot bedrijf, of zijn vrijgevestigd en worden door werkgevers of werknemers ingeschakeld.

Werkwijze van de arbeidstherapeut:

Door middel van een inventarisatie wordt de belasting tijdens het werk in kaart gebracht. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de inhoud van het werk: de taken en de handelingen. Als iemand klachten krijgt bij het werk, is er mogelijk sprake van een verstoorde balans. Het werk kan al of niet tijdelijk te zwaar zijn, of de werknemer zelf is door welke oorzaak dan ook niet goed in staat zijn of haar werk uit te voeren. Combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk.
Oplossingen bestaan daarom vaak uit adviezen aan zowel werknemer als werkgever.

Twee voorbeelden:

Een andere indeling van het werk of een andere instelling van de werkplek kan de klachten wellicht laten afnemen. Maar het kan ook zo zijn dat de werknemer geadviseerd wordt zijn conditie te verbeteren zodat hij fitter wordt.
Als u vermoedt dat uw lichamelijke klachten verband houden met uw werk, kunt u altijd een afspraak maken. De behandeling worden dan vergoed uit uw aanvullende ziektekostenverzekering.
Inventarisaties op het werk zelf worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Overlegt u eventueel met uw werkgever of ARBO dienst. U kunt in dit geval ook altijd vrijblijvend contact opnemen voor informatie over de kosten.

Sitemap

Diensten

Contact

 • Paramedisch Centrum Vitaal
  Groen van Prinstererweg 61
  2221 AC Katwijk

  De Krom 57c
  2221 KK Katwijk
 • Contact
  Tel 071 40 22 073
  Fax 071 40 80 374
  Email info@vitaalkatwijk.nl