HKZ Zorg & Zekerheid
Vitaal Katwijk

Verzeker u van genoeg fysiotherapie!


Fysiotherapie wordt slechts beperkt, en alleen bij bepaalde indicaties, vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden.

Sinds 2012 moeten de eerste 20 behandelingen door u zelf, of uit de aanvullende verzekering betaald worden. Dus bezoekt u regelmatig de fysiotherapeut, denk dan na om fysiotherapie aanvullend te verzekeren.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt de basisregel dat de eerste 9 behandelingen gedekt worden door de basisverzekering. Mocht het nodig zijn dan hebben ze daarna recht op nog 9 extra behandelingen. Zijn er meer behandelingen nodig dan worden deze niet vanzelfsprekend vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er zijn ook bepaalde aandoeningen waarbij alle behandelingen worden vergoed.

Voor volwassenen geldt dat de meeste fysiotherapeutische behandelingen via de aanvullende verzekering vergoed worden, als daarin tenminste voldoende dekking is opgenomen.
Is dit niet het geval, dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

Ook de vergoeding voor sommige chronische aandoeningen is beperkt. Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, maar dat deze helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wees dus zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar en een aanvullende polis. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op: www.defysiotherapeut.nl of vraag advies bij uw fysiotherapeut.

Sitemap

Diensten

Contact

 • Paramedisch Centrum Vitaal
  Groen van Prinstererweg 61
  2221 AC Katwijk

  De Krom 57c
  2221 KK Katwijk
 • Contact
  Tel 071 40 22 073
  Fax 071 40 80 374
  Email info@vitaalkatwijk.nl